Pagina's

dinsdag 29 augustus 2017

OUDE IN VERVAL GERAAKTE SPOORBRUG / OLD RAILROAD BRIDGE


In Gellik , België, ligt een verlaten  in verval geraakte Vierendeel spoorbrug over het Albertkanaal. Een vierendeelbrug is variant van de vakwerkbrug. Deze bruggen hebben een zogenaamd vierendeelvakwerk of vierendeelligger. Dit bestaat uit een onder - en bovenrand waartussen de stijlen buigvast verbonden zijn. Al meer dan 20 jaar rijden geen treinen meer over deze brug. 


De architectuur van deze brug lokt vooral Urban  fotografen uit de klim naar boven te maken om foto's te nemen. Je kunt het voorstuk van de burg heel makkelijk betreden.  Niet geheel ongevaarlijk omdat de houten bielsen hier en daar flink verrot zijn en ook het ijzerwerk vertoond flinke roest aantasting. Je voetstappen op deze brug kraken dan ook behoorlijk.  Ik vond het dan ook wel vreemd dat er nergens een 'verboden' toegang bord stond.... welk mij er waarschijnlijk niet van weerhouden had de brug te betreden. De toegang tot de overgang naar de andere kant van het water is wel afgesloten met een ijzer hekwerk..... maar in het midden van dit hek is een groot gat geknipt waardoor je dus zo de brug op kunt klimmen... dit heb ik toch maar niet gedaan want dat zag er toch niet zo safe uit. En.. voor mij gold het mooiste stuk om te fotograferen ligt aan het begin van de brug!  


In Gellik, Belgium, there is a deserted four-part railway bridge over the Albert Canal. A four-part bridge is a variant of the timber bridge. These bridges have a so-called four-part or four-way girger. This consists of a bottom and upper edge between which the posts are bend-tight. For more than 20 years, no more trains run over this bridge. The architecture of this bridge mainly attracts urban photographers to clime up and take pictures. You can easily enter the front of the bridge. It is not entirely harmless because the wood beams are very rotten and the ironwork also exhibited has a lot of rust damage. Your footsteps on this bridge are therefore cracking properly. I therefore found it strange that there was nowhere a "forbidden" access board .... which probably did not stop me from entering the bridge. ;) The access to the transition to the other side of the water is closed with an iron fence ..... but in the middle of this fence a big hole has been cut out so you can climb easily on the bridge ... this I did not do it because it did not look so safe.  And .. for me the most beautiful piece to photograph was at the beginning of the bridge!

Geen opmerkingen: